Вие избрахте изданието на BG VOICE за САЩ. Искате ли това да бъде вашето основно издание? ДА | НЕ

11.09.2013 г.

Обречени сме, ако унижаваме учителите

Демократичните общества обръщат много сериозно внимание на образованието, но не и на възпитанието

Акад. Благовест Сендов

Според мен обществото, в което ние живеем, страда от един много голям проблем. Демократичните общества обръщат много сериозно внимание на образованието, но не и на възпитанието. А културата е по-скоро възпитанието на хората как да се отнасят един към друг, как да си взаимодействат. Затова от изключително значение е образованието да засити страната си с възпитание. Защо възпитанието в българските училища изгуби пъстротата си? Защото то може да бъде дадено само от хора с авторитет, а авторитетът на нашите учители е силно понижен. Този проблем се забелязва от много време. В България на времето кметът, попът и учителят са били на върха. Сега тези личности са останали на заден план. Изследванията показват, че Финландия стои на първо място по успешно образование и възпитание. Защо? Защото учителят там е на много високо равнище в социалната скала. За едно място в университет, където се дава образование за учител, кандидатстват до десет души. А в България учителската професия е презряна. Там попадат тези, които не са приети никъде другаде. Следователно, ако искаме да постигнем тази цел - духовното развитие на единната българска нация, първият ключ е издигане авторитетът на учителите. Това изисква по-високи заплати, но и намиране на пътища за създаване на интерес у младите хора към образованието. Втори много важен проблем в образованието е развитието на новите информационни технологии, които също изискват много изследвания. Ние сме на едно много добро място в света по отношение на върховите постижения на учениците. В първите редици сме и по математика, и по физика, и по химия. Но голяма част от нашите деца е на дъното и по образователни стандарти в световен мащаб сме по средата. Затова трябва да се работи в посока издигане на образователните ни стандарти.

Акад. Благовест Сендов

 

 
 
въведете кода
 

коментари

  • няма коментари
 

ОЩЕ ОТ ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

X