Вие избрахте изданието на BG VOICE за САЩ. Искате ли това да бъде вашето основно издание? ДА | НЕ

03.11.2016 г.

Скритите народи на Европа

Картата на Стария континент може да се прекрои набързо и пред очите ни

По къщите им ще ги познаете – в Елзас живеят основно немци

Увеличаване Затвори

Фландрия отдавна желае да се отцепи от изкуствената държава Белгия

Увеличаване Затвори

Костадин Костадинов

Продължение от миналия брой

Сербите представляват уникален случай - заради немската колонизация те са разделени на две части, които постепенно развиват два отделни езика - горнолужишкосръбски (в Горна Лужица) и долнолужишкосръбски (в Долна Лужица). Самосъзнанието обаче остава общо и след края на Първата световна война те заедно поставят въпроса за своя държава. Такава не им е предоставена, а в резултат на тази тяхна активност нацисткият режим започва подготовка за пълното им изселване от Лужица в Рур, Западна Германия, където да бъдат окончателно асимилирани. Втората световна война попречва на тези планове, а след нея лужишките сърби отново искат независимост, но отново не я получават въпреки огромната поддръжка на Полша и Чехословакия. Дадена им е обаче културна автономия и им е признат статут на коренно население на Германската демократична република. Въпреки това асимилационните процеси се засилват заради форсираната реиндустриализация, която засяга селските райони на сербите. В тях се преселват много германци и става така, че въпреки културната автономия броят на говорещите горно- и долнолужишкосръбски намалява драстично заради огромния брой смесени бракове. Днес на двата езика говорят едва около 60 000 серби, които продължават да се ползват с пълната подкрепа на Германия, продължила в това отношение политиката на ГДР. Сербите имат своя политическа партия - Сербска народна партия, но тя има незначителна политическа роля. Най-известният сербски политик в момента е Станислав Тилич, който е министър-председател на провинция Саксония от 2008 г. до сега.

За да се изчерпят етнодемографските парадокси, трябва да се завърши с един скрит народ, който живее не къде да е, а точно в географския център на Европа. Центърът на европейския континент е до с. Требушани (дн. Диловое) в Закарпатска Украйна, която пък от своя страна до 1938 г. е известна като Подкарпатска Рус. Наричала се е така, защото в нея живее народът на руснаците. Това са славяни, които са запазили древния руски етноним в най-западните части на бившата Киевска Русия и които в момента представляват геополитически кошмар за Украйна. Наличието на руснаци на западните граници на Украйна превръща всички тези за съществуването на украинска нация още през средните векове в обикновени исторически фалшификации. Тези руснаци (известни още и като русини или рутени) нямат нищо общо с руснаците в Русия освен общия етноним, който споделят, но живеят не само в Украйна (където са около 1,5 млн.), а и в Словакия (около 100,000), Полша (50,000), Румъния (30,000) и Унгария (1,500). Има руснаци дори в Сърбия, където техният език е признат за един от 6-те официални в автономната сръбска провинция Войводина. Украйна беше принудена да ги признае за отделен народ едва през 2010 г., но веднага след това киевските власти фалшифицираха преброяването на населението в Закарпатието и изкараха руснаците едва 10,000 души. Сред тях обаче все повече се засилват автономистките тежнения и настроения. От началото на украинската гражданска война през 2013 г. постоянният страх на Киев е да не би да бъде отворен втори западен „фронт" на войната в Украйна.

Европа има своите скрити народи, но има и своите скрити квазидържави. Такава квазидържава са Фарьорските острови, официално част от Дания, но населена от фарьорци и имаща статут, подобен на този на Нормандските острови. Аландските острови, официално част от Финландия, са населени с шведи и имат пълен автономен статут. Районите Елзас във Франция (населен с немци), Южен Тирол в Италия (населен с немци), Фландрия в Белгия (населена с холандци) макар и да нямат свое уникално население, също представляват потенциално проблемни зони. В Южен Тирол през 70-те години местните немци дори сформират революционна организация за борба с италианците и осъществяват серия от терористични актове. Днес областта има автономия, но... Фландрия откровено желае да се отцепи от изкуствената държава Белгия, създадена под френско влияние през 1830 г., и да се обедини с Холандия, от която е разделена през същата тази 1830 г.

На пръв поглед Западна Европа изглежда мирна и подредена, без конфликти и напрежения. Всъщност това съвсем не е така. Излизането на Великобритания от ЕС и паническата и необмислена реакция на брюкселските еврократи, които, решавайки да се борят с центробежните тенденции в съюза, искат да използват центробежните тенденции в самите държави, само ще даде тласък на движения, имащи потенциала да променят картата на Европа буквално пред очите ни. Историята обича да си прави шеги понякога. Предстои да видим дали тези, които наставнически и високомерно напътстваха източноевропейците при решаването на техните национални проблеми и въпроси, няма да се сблъскат със същите ситуации, за които обвиняваха уж незрелите политически и културно източни съседи.

 

 
 
въведете кода
 

коментари

  • няма коментари
 

ОЩЕ ОТ ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

X