Вие избрахте изданието на BG VOICE за САЩ. Искате ли това да бъде вашето основно издание? ДА | НЕ

13.09.2017 г.

Автор:

Ангел Сапунджиев

e-mail:

money@bg-voice.com

ВАШИТЕ ПАРИ: Какво е бъдещето на инвестирането

Ангел Сапунджиев отговаря на въпроси на читателите

От години инвестирам активно на пазара чрез средствата, с които сте ми помагали лично и в моя 401K план. Може би всички ви задават същия въпрос - къде виждате бъдещето на пазара и кои са отраслите, може би дори компаниите, които ще бъдат актуални през следващите години?

Причината да питам това е, защото виждам как днес много индустрии унищожават планетата и нейните ресурси, но ние все още широко използваме продуктите им - затова цената на акциите на различни такива компании продължава да расте и да бъдат печеливши. Ще се промени ли статуквото и как това би се отразило на пазара?

Въпросът е интересен, дори бих казал, че по-точно имаме два интересни въпроса! Нека в началото направим кратък анализ на това как функционира пазарът. Първо, какво е стоковият пазар.

В настоящата си форма това, което хората наричат „стоков пазар" е място, където компаниите, които са регистрирани на фондовата борса, могат да продават на потенциални инвеститори акции, които всъщност представляват дял от собствеността на тяхното дружество. Инвеститорите купуват тези акции с надеждата да спечелят печалба в резултат на това, че стават частични собственици на всяка една компания. Следователно печалбите и загубите се разпределят правопропорционално на броя на акциите, които даден инвеститор притежава. Това е съвсем просто и може да бъде разбрано от всички, но трябва да бъде обяснено с прости думички. Често хората се бъркат, защото им се обяснява с терминология, която те не разбират.

Как се променя ситуацията на пазара спрямо настоящата икономическа среда? Нека осъзнаем, че пазарът винаги е повлиян по един или друг начин, защото е процес на постоянна промяна - минута по минута, час по час. Така че правилният въпрос е кои отрасли са засегнати, в частност и как, от настоящите промени в света или в икономиката. Като пример да разгледаме природните бедствия1 като урагани и наводнения, които се случиха съвсем скоро.

От една страна, има компании, които ще бъдат смазани от тези събития, а от друга - такива, които ще бъдат в пълна степен търсени и печеливши, защото ще трябва да помогнат на хората да се погрижат за последствията от природните бедствия. Компаниите, които ще страдат, са застрахователите, защото трябва да бръкнат дълбоко в джобовете си и да плащат застраховки на много хора. Други компании като Loews или Home Depot ще бъдат огромна част от процеса на възстановяване и техните акции ще скочат до небесата заради потенциалните печалби за инвеститорите. Така че всъщност природните бедствия са чудесна възможност за някои компании и инвеститори (колкото и лошо да звучи това) и са опустошителна сила за другите. Не е ли това и начинът, по който работи животът - както казва народът, „за един сватба, за друг брадва"?

Сега нека да погледнем за минута в бъдещето. Много компании унищожават планетата в продължение на много години и продължават да са печеливши. Може би се питате - добре, как е възможно това? Не е много сложно да се стигне до логично обяснение и да се види откъде идват печалбите. Разбира се, те идват от продажбите на продукти и услуги, а те са пряк резултат от нуждите на хората, които искат тези продукти. Така че нашите ценности като общество определят кои компании постигат добри резултати на пазара и кои се представят лошо. Няма емоции, свързани с това - просто факти от живота. Няма добро или лошо, просто изреждам това, което се наблюдава. И колкото и да се правим на моралисти, ние самите сме тези, които не искаме да се лишим от различните неща и да спрем да рушим планетата. Ако кажем, че унищожаването на Земята и нейните ресурси е лошо и ние го осъждаме, тогава нека се замислим колко често гледаме на продуктите, които използваме в нашето всекидневие, за да видим дали те са добри или лоши за околната среда, откъде идват и къде отиват, след като ги изхвърлим. Неудобни, но добри въпроси, които, ако започнем да си задаваме по-често и имаме съзнанието да се променим, самите ние можем да променим статуквото.

В днешния свят, докато има търсене, ще има предлагане, и няма нищо, което може да се направи, за да се промени това. И в бъдеще търсенето ще продължи да диктува предлагането. Единственият адекватен въпрос, който ние трябва да си зададем, е върху какво ще слагаме стойност и ще търсим да закупим, за да задоволим нуждите си? Това, което човек или обществото изискват, идва от техните потребности и разбиране за живота. Аз лично вярвам, че съзнанието на хората се развива в позитивна посока, подкрепено е и от скорошни проучвания на Natixis (малка инвестиционна фирма). Те показват нарастващото търсене на продукти, идващи от така наречените социалноотговорни компании. Това са компании, които са наясно с природната среда и техният бизнес се възприема като „социалноотговорен" за обществото от техните клиенти. Има много компании, които не само са в бизнеса за печалби, но и създават нови стандарти за бизнес поведение, които се оформят предимно от новата генерация, която се образова в много различни насоки чрез интернет.

В резултат на това много взаимни фондове вече пренасочват свои дялове от компании, които не се възприемат като „социалноотговорни" към други, които са по-добре позиционирани сред новото поколение. Следователно и паричният поток от инвеститори и потребители се ориентира към по-социалноотговорни компании. По този начин се променят и пластовете на пазара като система на инвестиране. Ето защо продължавам да вярвам, и би било още по-важно в бъдеще, да се инвестира във взаимни фондове, отколкото в индивидуални акции на компании, тъй като нивото на знания и проучвания, което се извършва от фондовете, няма и не може да бъде съчетано с яснотата и количеството информация, която индивидуалният инвеститор може да събере сам, за да направи образовани инвестиционни решения.

Но като цяло смятам, че се движим в правилната посока и в близко бъдеще ще видим компании, които гледат цялата картинка - околната среда, качеството на продуктите и услугите, бизнес етиката и т.н. ще процъфтяват и ще заместват други, които са главно и само фокусирани върху печалбите, независимо от начина, по който са натрупани тези печалби, жертвайки други фактори от нашия живот. Радвам се да видя как този преход ще се осъществи, когато нашето човешко съзнание продължава да расте - защото пазарът е само огледало на това, което човешкото общество намира за ценно и важно за неговите нужди. Но нещата определено се движат в правилната посока и ще има по-добър свят, който изграждаме всеки ден.

Революция е малко вероятно да стане, а и е нежелателно, защото по време на революция и тотална промяна се допускат основни грешки, които могат да се избегнат само в процеса на плавна еволюция и тя определено се случва и ще стане по-очевидна с течение на времето и с нарастването на нашето лично съзнание - като индивидуалности и като общество.

 

 
 
въведете кода
 

коментари

  • няма коментари
 

ОЩЕ ОТ ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

X