Вие избрахте изданието на BG VOICE за САЩ. Искате ли това да бъде вашето основно издание? ДА | НЕ

30.08.2017 г.

Автор:

Гергана Тодорова

e-mail:

лицензиран брокер по недвижими имоти

ВАШИТЕ ПАРИ: Какво е данък „Имот“ (Real Estate Property Tax)

Гергана Тодорова отговаря на въпроси на читателите

Както най-вероятно навсякъде по света, така и в САЩ, ако притежавате недвижимо имущество, вие сте длъжни да плащате данък имот „property tax". Различните видове такси могат да са много объркващи, а за много от хората, които всъщност вече плащат такива, да са все още непонятни. В контраст обаче с другите страни в САЩ този данък не се определя в целостта си от това къде се намира и колко е голям имотът, а кой го притежава: човек в трудоспособна възраст; пенсионер или човек, който развива бизнес използвайки го, за да го ремонтира и препродаде или за да го отдава под наем. Този начин на преизчисляване се нарича „тах exemption". Гореспоменатите три примера съответно са наименувани като:

1.         Нomestead/ homeowner exception. Това е най-често срещаният вариант, но тук условието е да сте физически живеещ на това място, а не само да го притежавате, както и да сте човек в трудоспособна възраст под 65 г.

2.         Senior and senior freeze exemptions. Това се отнася за хора в пенсионна възраст (над 65 г.), които могат да имат или пък не финансови затруднения. Тези 2 типа са различни и ви дават право да се ползвате от привилегията да плащате възможно по- или най-ниският данък имот за пенсионери.

3.         None exemption. Tова пък е най-високият данък, защото се предполага, че ви носи допълнителни дивиденти. Пример - ако сте закупили имот от човек или фирма, която през изминалата година е използвала жилището, за да го отдава под наем, то вие трябва да се обърнете към съответната община „county", за да изискате промяна на жилищния статут, за да може вашият данък да се намали.

По-горе изброените примери за преизчисление на годишния ви данък са най-често срещаните в САЩ от средностатистическия собственик, но има и други такива като: 

4.         Non-homestead exemptions. (за щата Илинойс, където живеят най-много българи) Това са тип данъчни облекчения за имоти, които са освободени от плащане на годишен такъв. Такива могат да бъдат държавни имоти, притежание на щата или на определено предградие, от училищните му настоятелства (school districts). Могат да бъдат и имоти, които се използват предимно и изцяло за селскостопански цели, от горски организации, други училищни цели, за религиозни такива, от гробищни фирми и не на последно място - за имоти с благотворителни цели/непечаливши организации или такива с ясна цел. Когато съответната организация закупи такъв тип имот, то нейният собственик или упълномощено лице трябва да подаде т.нар. „non-homestead exemption application" към съответната община за одобрение. След като общината приеме този документ, то тя го разглежда, дава своето мнение по казуса и го препраща до Illinois Department of Revenue за последно одобрение.

5.         Homestead Improvement Exemption. Това е преизчисление на данъчната ви годишна сметка, от което се очаква тя да се намали за период от 4 години, след като сте направили някакво подобрение към вашия имот - било то да сте престроили или да сте направили тотален ремонт след някакво природно бедствие например.

6.         Senior Citizens Assessment Freeze Homestead Exemption. Този тип „намаление" на вашите такси е за пенсионери, които имат общ месечен доход не повече от $55,000 на година.

7.         Още категории на преизчисляване, които могат да ви помогнат да намалите годишния си данък, са:

- Disabled Veterans' Homestead Exemption,

- Homestead Exemption for Persons with Disabilities,

- Disabled Veterans' Standard Homestead Exemption,

- Returning Veterans' Homestead Exemption,

- Natural Disaster Homestead Exemption.

 

Като агент на недвижими имоти аз непрестанно уведомявам новите си клиенти относно този аспект от покупката на имоти. Ако имате въпроси, свързани с тази или други мои статии досега, или въобще с всичко, свързано с пазара на недвижимите имоти, ще се радвам, ако мога да помогна. Може да ме потърсите на 773-827-7827 или да ми пишете на gergana.todorova@bairdwarner.com.

 

 
 
въведете кода
 

коментари

  • няма коментари
 

ОЩЕ ОТ ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

X