Вие избрахте изданието на BG VOICE за САЩ. Искате ли това да бъде вашето основно издание? ДА | НЕ

30.11.2017 г.

Автор:

Гергана Тодорова

e-mail:

лицензиран брокер по недвижими имоти

ВАШИТЕ ПАРИ: Най-честите термини на пазара на недвижими имоти (продължение)

Гергана Тодорова отговаря на въпроси на читателите

Продължение от миналия брой

Sales Contract или още т.нар. „purchase contract" - легален документ, който описва условията по покупко-продажбата, правата и задълженията на всички страни, както и дейностите и стъпките, които трябва да се случат преди осъществяването на самата сделка, а също и определят тяхното време и продължителност, в което тези дейности и стъпки трябва да се случат.

Survey - скица (карта) на имота, която описва в подробности легалните очертания (граници) на същия, точната му локация и всички подобрения. Описва също точните места, даващи „право на преминаване", нарушаване или прескачане на границите от съседните имоти (ако има такива), както и ако имотът, за който е предназначена, е нарушил такива. Описва в детайли физическите данни на имота.

Tax Proration - преизчислен данъчен кредит (за непълна календарна година), който се заплаща еднократно от продавача на купувача, който кредит покрива плащанията на „данък имот" до момента, в който продавачът прехвърли собствеността на купувача. Това се прави на места, в които данъчните имоти се заплащат с година назад. Друг подобен кредит може да бъде и част от месечната „такса поддръжка". Тя пък се заплаща в повечето случаи напред, което означава, че в този случай новият купувач ще трябва да заплати на досегашния за дните, които му остават до края на месечния период. Последното нещо, което се преизчислява, са таксите по прехвърляне, които зависят и се определят изцяло на местно ниво в зависимост от местоживеенето.  

Title Insurance - вид застрахователна полица, която предпазва новия купувач срещу легални „дeфекти" към нотариалния акт. Пример за това може да бъде запор на имота, който не е бил открит, преди продажбата да влезе в сила. По този начин новият собственик не носи никаква отговорност за това, а застрахователната полица, която се прави в деня на сделката, покрива щетите и всички съдебни и легални разноски, ако ще има такива.

Title Search - това е подробна проверка, която да гарантира, че продавачът има пълното право да продава имота. Фирмата, която извършва този вид услуга, гарантира за това, което е намерила, и като допълнение, обаче на бъдещия собственик и на банковата му институция, която ще финансира имота, им се издава т.нар. „title insurance" (виж по-горе).

Transfer Taxes - такса по прехвърляне на имота от досегашния му собственик на новия. Стойността зависи изцяло от местонахождението на самия имот - в  кой точно щат и град се намира. За щата Илинойс на повечето места се поема от продавача, но иначе може да бъде разделено между двете страни, както и да бъде изцяло отговорност на новия собственик.

Underwriting - процесът, при който се изчислява рискът, който банковата институция евентуално би поела, ако се съгласи да отпусне заем на кандидат-купувача.

Walk Through - последната и обикновено неформална инспекция, която в повечето случаи не изисква наличието на лицензиран инспектор, а се извършва от купувача. Прави се възможно най-близко до деня на сделката, за да гарантира, че имотът си е все още там, където е бил, когато купувачът го е видял, и че няма някакви сериозни поражения по дома, особено след наводнения, земетресения, градушки и др.

Като агент на недвижими имоти моята цел е непрестанно да информирам всичките си предишни и бъдещи клиенти относно новостите, свързани с пазара на недвижимите имоти. За мен това е изключително важно. Ако имате въпроси, свързани с тази или други мои статии досега, или въобще с всичко, свързано с пазара на имотите, ще се радвам да помогна. Може да ме потърсите на 773-827-7827 или да ми пишете на gergana.todorova@bairdwarner.com. Консултацията е винаги безплатна.

 

 
 
въведете кода
 

коментари

  • няма коментари
 

ОЩЕ ОТ ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

X