Вие избрахте изданието на BG VOICE за САЩ. Искате ли това да бъде вашето основно издание? ДА | НЕ

 

АБОНИРАЙ СЕ ЗА BG VOICE

Ако искате да получаване всяка седмица новия брой на BG VOICE директно във вашия дом или офис, моля да попълните тази форма. Вестникът е безплатен, а таксата за абонамент покрива пощенските разходи. Може да платите през сигурния сайт на PayPal с кредитна карта или вашата сметка в PayPal.

Моля попълнете данните си на английски!

X