“Идеята е да се създаде Международна комисия, в която да бъдат включени  различни представители – лекари, криминолози, прокурори, юристи, полицейски служители и други експерти. ВСС не може да изпрати лекари и полицаи. Това е работа на други органи. ВСС  може да изпрати техен  представител”, така обясни отказа Магдалинчев.

В четвъртък висшият съдебен съвет реши и отказа да прати български експерти и магистрати да разследват в Украйна. Покана за това е била получена от Полша, но ВСС единодушно я прие само за сведение с аргумент, че не е целесъобразно да участва в комисията.

На заседанието на ВСС е било посочено посочено само, че е получена информация от Полша за създаването на Международна комисия за военните престъпления в Украйна, без повече подробности.

Бяха предложени два варианта на решение. Първият беше писмото да се приеме за сведение като се счете, че е нецелесъобразно в състава на Международната комисия за документиране и установяване на руските престъпления на територията на Украйна да бъдат определяни за участие представители на съдебната власт.

Вторият вариант предвиждаше, че ВСС изразява принципно съгласие за участие в комисията, като изпраща информацията на председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова и главния прокурор Иван Гешев с молба да определят съдии и прокурори за включване в състава.

Без дебат ВСС единодушно подкрепи първия вариант.

Последва коментар на правосъдния министър Надежда Йорданова. По думите й – в началото на април страната ни е получила покана от Полша да изпрати лекари, патолози, юристи, прокурори, криминалисти и други експерти в Украйна.

Тя е предложило на ВСС два варианта – да приемат поканата за сведение и без да участват, или да изразят принципно съгласие за участие в комисията. Без дебат и единодушно, Висшият съдебен съвет е подкрепил първия вариант.