Открийте ни и в

България

Министърът на здравеопазването издаде заповедта с новите мерки от петък

Новите мерки влизат в сила в 23:30 ч. на 27 ноември

публикувано

на

Сн.: БТА

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов издаде заповедта, с която се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки, считано от 23:30 часа на 27.11.2020 г. до 21 декември 2020 г.

Заповедта въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на страната:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Допуска се само провеждането на държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

Ген. Мутафчийски: Ограниченията ще намалят заразените до края на втората седмица

4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

По-строги мерки у нас влизат в сила от 27 ноември
Те ще продължат до 21 декември
6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

Мрачна прогноза: Починалите от COVID-19 в България ще скочат с до 100%

8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

9. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст се провеждат без публика.

10. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

Лекарите: Мерките закъсняха, ще искаме оставки в НЗОК
БЛС няма да приеме лимити за PCR направления и коридори за пациенти при джипитата
11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.

12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

13. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

14. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

Валери Симеонов: Трябва да се затворят парковете, градинките и детските площадки
По-строгите мерки са адекватни, но закъсняха, смята лидерът на НФСБ
15. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

16. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

17. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

Лъчезар Борисов: За да бъде здрава икономиката, трябва да има здрави хора
Ще бъдат подпомогнати работниците, засегнати от новото затваряне, подчерта Деница Сачева
18. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8:30 и 10:30 часа.

19. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

20. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

Борисов: Няма процъфтяваща икономика с болни хора, но няма и здравна система без силна икономика
След 3 седмици ще разхлабим мерките, анонсира премиерът
21. В изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-439 от 27.07.2020 г. директорите на регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на съответната област, като определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 от не по-малко от 20 % от обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център.

22. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

23. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

24. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

Ген. Мутафчийски: Мерките ще помогнат повече здрави хора да посрещнат ваксините
„Независимо какви са другите щети – човешкият живот е най-голямата ценност“, каза председателят на НОЩ
25. Министърът на земеделието, храните и горите да възложи на Българска агенция по безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от агенцията.

26. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване на изискванията на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

27. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.

28. Органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите контролни правомощия, като за резултатите да информират министъра на здравеопазването, по ред, определен от него.

II. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община.

Заповедта влиза в сила от 23.30 часа на 27.11.2020 г.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

⇩ Коментирайте ⇩

Най-четено

България

Намериха тялото на полицай с огнестрелна рана

Първоначалната информация е, че не е прострелян със служебното си оръжие

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Полицай от Районното полицейско управление в град Сливо поле, област Русе, е намерен мъртъв. Информацията бе потвърдена от окръжния прокурор на Русе Георги Георгиев.

Сигналът за трупа е на 45-годишният полицай е получен тази сутрин. Тялото е намерено извън дома на мъжа – на място, до което е отишъл сам с личния си автомобил.

Полицията е извършила оглед, назначена е експертиза, предстои да се изискат документи от полицейското управление във връзка с работата на полицая.

Първоначалната информация е, че не е прострелян със служебното си оръжие, а с друго, за което е назначена експертиза.

По случая се води разследване, като основната версия, по която се работи, е самоубийство. Полицаят е семеен, с две деца.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

България

Стотици приятели скърбят за загиналото момче в Пирин: Твърде рано те прибра планината

„Където и да си съм сигурна, че в пълно с пудра, вълни и вятър“, пишат близките на загиналия скиор

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн: Facebook/Bobo Garibov

Десетки приятели на загиналия днес под лавина в Пирин Борислав Гарибов изказват съболезнования на сестра му и неговите родители. 18-годишният абитуриент Бобо, беше един от най-добрите и перспективни национални състезатели по фрийрайд, бе затрупан от огромна снежна маса в един от Бъндеришките улеи. Перфектно екипиран, опитен скиор с много медали от международни състезания, загуби битката със суровата планина. „Тъжно, много тъжно. Млад Мъж, пред който живота се отваряше тепърва с всичките си хубави неща. И ако ги има онези вечни бели полета – лека и искряща пудра! Най-искрени съболезнования на роднините и всички близки хора!“, написа Момчил Панайотов, председател на Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил.

„Почивай в мир, Бобец. Завинаги ще си с нас“, скърби Георги Моллов.

Хора от най-близкото обкръжение на момчето също го почетоха в социалните мрежи.

Любов моя…. толкова се радвам, че беше част от живота ми, че имахме толкова страхотни моменти заедно. Съжалявам, че…

Posted by Sophia Taskov on Sunday, January 24, 2021

От ПСС пък излязоха с официално съобщение за трагичния нелеп инцидент: „Eдин млад човек загина днес при тежък лавинен инцидент в Бъндеришките улеи в Пирин, над Банско. Сигналът постъпи в Планинска спасителна служба при Български Червен кръст (ПСС при БЧК) в 11:28 ч с обаждане по телефона на дежурен планински спасител от отряд Банско. Свидетел съобщава, че скиор е попаднал в лавина и има нужда от помощ. Веднага се организира група от трима спасители и спасително куче, които с моторни шейни успяват да достигнат до пострадалия за 10 мин.

При пристигане на място констатират смъртта му, изкопават го от затрупалите го снежни маси, транспортират тялото и го предават на Спешна медицинска помощ и полицията. В последните няколко дни имаше изключително много информация за сложната лавинна обстановка.

Шефът на ПСС: Загиналият в Пирин младеж не е имал шанс да оцелее

Подценяването на условията в планината е една от най-честите грешки, които могат да доведат до много тежки инциденти, понякога и с фатален край. ПСС при БЧК предупреждава, че лавинната обстановка в планините продължава да е сложна и препоръчва да не се предприемат рискови излизания извън маркираните ски писти и зимни туристически маршрути.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

България

Спас от Кочериново: Йоан Матев и Митьо Очите ме питаха за измамите ми

Откакто се предаде в края на 2017 г., Спас прекарал 2 години и половина в ареста и затвора по различните си дела

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн: Ладислав Цветков, btv.bg

Човекът, който успя да стане известен с измамите си в цяла България Спас Василев от Кочериново отново е на свобода, този път без социални мрежи. Спас, който се прочу с измамата за евтини самолетни билети е категоричен, че на този етап няма профили никъде.

“В момента нямам социални мрежи, но когато свършат и последните ми две дела, ще си направя блог и ще разкажа всичко”, споделя той пред екипа на “24 часа”. Припомняме, че мъжът се представяше от фалшив профил във Facebook, кръстен „Александър Николов“ за човек, който предлага изгодни екскурзии. Самите снимки пък крадеше от профила на френския пилот Александър Мартинез.

Откакто се предаде в края на 2017 г., прекарал 2 години и половина в ареста и затвора по различните си дела. “Бях 8 месеца в ареста и ме пуснаха. 2 дни бях свободен и пак ме задържаха за нови 8 месеца”, разказва Василев. От малцината е, които не се оплакват от условията в ареста.

Измамникът Спас се споразумя с прокуратурата

“Поносимо е като обстановка. Проблемът е, че в ареста търпиш други ограничения. Например в затвора имаш право да работиш и така да топиш от присъдата си”, аргументира се Спас. След ареста го прехвърлили в затвора. Това станало, когато получил втора присъда. Тогава бил задържан по трето дело от общо 4.

В затвора се запознал с Йоан Матев, подсъдим за убийството на 15-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина. “Йоан ме разпитваше за делото ми. Знаеше за него, макар че мен ме арестуваха, когато той вече беше задържан”, разказва Василев. Самият Матев обаче никога не коментирал собственото си обвинение. Василев се сближил с него. Според него Матев не е убил Игнатов и по-скоро е на мнение, че младежът е несправедливо обвинен. Друг популярен затворник, проявил интерес към измамите, дело на Василев, е Митьо Очите. И той разпитвал за всички подробности около схемата с фалшивия Facebook профил. Освен проблемите с наказателното право обаче сега срещу Василев има иск за конфискация на имущество на стойност 60 000 лв., внесен от антикорупционната комисия, председателствана от бившия главен прокурор Сотир Цацаров. “Изобщо не се притеснявам. Той Цацаров втори мандат кара с мен”, смее се Василев на претенциите на комисията срещу него. Мъжът няма никаква собственост на свое име Двуетажната къща в Кочериново е на родителите му. Апартаментът в Дупница, където се води адресно регистриран Василев, пък е на леля му. “Не могат и да ми направят запор на бъдещи доходи, защото те очевидно няма да са от незаконна дейност”, обяснява Василев.

Спас (Александър) вече е бил арестуван през 2012 година

Спас твърди, че продължава да се интересува от политика. Именно заради коментарите си във Facebook за протестите няколко телевизии го интервюираха по телефона. На последните избори – за Европарламент, гласувал мажоритарно за Искра Михайлова от ДПС. Пускал е бюлетини и за традиционната десница и ГЕРБ, но никога за БСП На парламентарните избори ще гласува мажоритарно. Чака да види кандидатите в област Кюстендил, за да реши за кого. От политиците признава, че много харесвал Владислав Горанов. Надява се да се върне в политиката. Подкрепя всички мерки срещу коронавируса. Откакто е излязъл от затвора, мъжът работи като системен администратор на онлайн магазин. Качва какво се предлага в него, описва стоките и слага цените. Осигуряват го на реален доход, а шефът му знае за Александър Николов. Самият Спас не се притеснява от Александър Мартинез, от когото крадял снимките. Общувал с адвоката му и разбрал, че френският пилот няма да го съди.

Василев харесал профила му, докато бил студент във Франция – от 2006 до 2010 г. Пилотът бил приятел на познат на Спас. Първата жалба срещу него е подадена във Варна през 2012 г. Там Спас завлякъл жена с 330 лева по схемата със самолетните билети. Не го намират и го обявяват за общодържавно издирване. През август 2013 г. е арестуван в Русе и откаран във Варна. Там му повдигат обвинение и го пускат с мярка за неотклонение “подписка”. Друг измамен от него е Румен от София – с 490 лв. за 10 самолетни билета. По това дело не е открит и през 2016 г. е обявен за издирване в Шенген.

Кой е мъжът на снимките на Спас?

Спас успял да завлече дори своя бивша учителка в Благоевград Тя приела негово предложение за екскурзия до Италия – за 200 лв. на човек. Условието било тя да пътува безплатно, ако събере група от 10 души. По-късно учителката разбрала, че няма никакви билети, няма и агенция, която организира подобна екскурзия. Радка Тодорова подала сигнал в полицията, после той стигнал до прокуратурата. Всички потърпевши били разпитани. След известно време тя получила известие, че Спас не е бил намерен, и така делото било спряно. В Благоевград успял да измами и библиотекарката Мария Георгиева за билети за сина ѝ, както и учителката си по музика. Последната му проява с истинското му име и срещи с жертвите била в Дупница. Там завлякъл преподавателка по география. След няколкото дела Спас осъзнал, че е рисково да се среща с хората, които можело след това да го разпознаят. Взел мерки дори да не казва името си и така създал Александър Николов. Във виртуалния му живот за 5 г. му се раждат близнаци, живее в Париж, мести се в Австралия, започва нова работа на мистериозно високо място, пак в чужбина. Един от малцината със сайтове, които публикуват чужди материали само с изрично разрешение на автора. И така години наред. С този прийом се сприятелява в социалната мрежа с редица журналисти, политици и пиар специалисти. Образът на почтен човек с принципи се затвърждава без никакви пробойни. Появява се като автор в “Уебкафе”. Прави сайт “Еспас”. Привлича в него млади хора, които работят за идеята един ден сайтът да стане популярен и да започне да печели. Фирмата обаче не се води на негово име. Междувременно се оказва, че Александър разполага с възможност да набавя по-евтини самолетни билети. Също нищо странно – има дузини агенции и отделни хора, които намират билети на промоции и ги продават срещу малка такса. Един билет в едната посока струва 29 евро. Цената е като лоукост или билет на промоция и не буди никакви съмнения. В началото предлага тези билети на малък брой хора, постепенно кръгът се разширява. И хората наистина летят с тях. Междувременно Александър се показва като експерт в политиката. Публикува редица коментари по време на антиправителствените протести от лятото на 2013 г. Тогава взема и първите си интервюта с политици. Прави го обаче по телефона и не се среща на живо с тях. Николов става толкова влиятелен, че дори телевизиите го канят за коментари. Той обаче обяснява, че е в чужбина и може по скайп. Внезапно точно преди всяко участие програмата се скапва и той прави коментарите си по телефона. Николов върти бизнеса със самолетни билети. За достоверност дори пуска във Facebook кадър в кабината на “Боинг-787” с обяснението, че е бил на рекламно събитие на самолета на компанията в Париж.

Спас (Александър) вече е бил арестуван през 2012 година

След като Спас бе задържан, тогавашният вътрешен министър Валентин Радев го нарече “калпазанин” и заяви: “Ако някой иска да мине метър и да си купи билети по-евтино, да страда.” Профилът бе изтрит, а оттогава Спас е без социални мрежи. Кани се, че скоро ще се завърне в тях. Мистерията е с какво име. Върна парите и го осъдиха по 2 от 4 дела По 2 дела Спас Василев получи присъди, след като се споразумя с прокуратурата. И по време присъдите бяха по 8 месеца затвор, а Спас ги бе излежал в предварителния арест. Той върна и парите на пострадалите – малко над 3000 лв. по двата процеса. Остават му още 2 дела. Едното е за измами за 40 000 лв. Те са от профила на Алекнсандър Мартинез. Другото е за 21 000 лв. Там Спас използвал истинското си име. Мъжът ще търси споразумения и по двата процеса. Надява се присъдите да са за излежаното му време в ареста и затвора, общо 2 години и половина. За да станат споразуменията факт обаче, Василев трябва да върне парите на пострадалите. Мъжът не коментира двете обвинения. Чуди се обаче защо постоянно ту обединявали всички дела срещу него, ту ги разделяли. Според Василев развръзка и по двата процеса ще има до края на годината.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Предишна публикация:
Съдят разпространител на тютюн без акциз

В Агенция „Митници“ била получена информация за тютюна от куриерска фирма

Затвори