„Нашите приоритети са вече приоритети на ЕС и щем – не щем, ние като част от ЕС, трябва да ги реализираме и в България. Всеки един, който носи отговорността да се развива България ускорено и споделя европейските приоритети, може да бъде потенциален партньор на ДПС“, посочи той.