Демонстрации се проведоха едновременно в столицата и Варна, протестът беше мирен – чрез песни и танци хората на изкуството изразиха недоволството си.