Проверява се дали телесната повреда е резултат от немарливо изпълнение на дейността. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, извършват се разпити на свидетели, изискана е медицинска документация и записи от камери за видеонаблюдение.

Към момента няма обвинени лица.